مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز

 

در حال حاضر در بیشـتر نقاط کشـور، سـن از شـیرگیری، سـه ماه به بالا اسـت.

در حالیکه ایـن سـن می توانـد دو مـاه کاهـش یابـد.

مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز

آماده شـدن سـریعتر میـش و ماده بز برای آبسـتنی بعدی و درنتیجـه کاهش فاصله دو زایـش و امـکان اجرای برنامه های تولیدمثل مانند سـه زایش دردوسـال؛
همچنین در سـن یـک الـی دوماهگـی در بـره و بزغالـه، ضریب تبدیـل غذا به وزن زنده نسـبت به شـیر بهتر اسـت. پس مناسـب اسـت به جـای اینکه خـوراک به مادر داده شـود تـا تبدیل به شـیر شـده و سـپس به مصرف نوزاد برسـد، مسـتقیما به بره و بزغاله داده شـود. بدین ترتیب ضمن استفاده کارآمدتر از خوراک ، فشار متابولیکی کمتری به مادر وارد شده و آمادگی بهتری برای آبستنی بعدی پیدا میکند و در نژادهای شیری، شیر بیشتری برای فروش وجود خواهد داشت.

مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز:

  • آمادگی سریع تر بز ماده و میش برای آبستنی بعدی

زود از شیر گرفتن بره ها و بزغاله ها به میش ها و بزهای ماده کمک می کند که برای آبستنی مجدد زودتر آماده شوند و در نتیجه فاصله زمانی بین دو زایش کاهش می یابد.

مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز

  • تاثیر زود از شیرگیری بر افزایش وزن بزغاله و بره

میزان تبدیل غذا به وزن زنده برها و بزغاله ها در سن ۱ تا ۲ ماهگی بیشتر از میزان تبدیل شیر به وزن زنده آنهاست بنابراین توصیه می شود به جای افزایش خوراک مادر این تغذیه مستقیما به بره و بزغاله داده شود تا سریعتر رشد کنند.

افزایش وزن بیشتر بزغاله و بره

افزایش وزن بره و بزغاله در این حالت بیشتر از زمانی است که با با افزایش خوراک مادر (و در نتیجه افزایش شیر آن) و تغذیه بیشتر بره و بزغاله ها در پی افزایش وزن آنها باشیم. این کار هم مصرف خوراک را بهینه تر می کند و هم فشار متابولیکی کمتری به مادر وارد می کند. در نتیجه بز ماده و میش برای آبستن بعدی زودتر آماده می شوند.

مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز

  • فروش شیر و سود دهی بیشتر در نژادهای گوسفند و بز شیری

اگر بز ماده و میش مورد نظر از نژادهای شیری بز و گوسفند هستند میتوان بزغاله و بره ها را زودتر از شیر گرفت. در این حالت می توان همچنان به دوشش شیر بز و میش مورد نظر ادامه داد. دوشیدن شیر نسبت به مکیدن طولانی مدت پستان توسط بزه و بزغاله اثرات منفی کمتری دارد. از طرفی این کار از نظر اقتصادی سود دهی بیشتری برای پرورش دهندگان به دنبال خواهد داشت مخصوصا در این دوره زمانی که قیمت شیر بز و گوسفند افزایش چشمگیری داشته است.

Rate this post
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *