مطالب توسط mewlanaus

پیشگیری و درمان طاعون

چگونگی پیشگیری و درمان طاعون طاعون بيماري اندميک بسياري از كشورهاست كه مي تواند بالقوه اپيدميك شود که گوسفند را هم مبتلا می کند. یک بیماری ویروسی و یک بیماری […]