مطالب توسط mewlanaus

پیشگیری و درمان طاعون

چگونگی پیشگیری و درمان طاعون طاعون بيماري اندميک بسياري از كشورهاست كه مي تواند بالقوه اپيدميك شود که گوسفند را هم مبتلا می کند. یک بیماری ویروسی و یک بیماری شدید با واگیری و انتشار سریع است که عمدتا گوسفند را هم مبتلا می کند که بیشتر مربوط به مبحث این مقاله است. این بیماری […]

درمان بیماری کپلک گوسفندان

درمان بیماری کپلک گوسفند بیماری کپلک به فراوانی در حیوانات علف خوار گاو و گوسفند و به ندرت در انسان ها مشاهده می شود. این بیماری در سال 67-68 در شمال کشور شیوع پیدا کرد که در جهان از نظر تعداد بی سابقه بود. کپلک یکی از بیماری های مهم انگلی و مشترک بین انسان […]

آشنایی با هیپوترمی گوساله

آشنایی با هیپوترمی گوساله هیپوترمی شدن گوساله ها بیشتر ناشی از سرد شدن هوا بوده و اغلب در فصول سرد سال دیده میشود. این مشکل زمانی در گوساله ها بروز میکند که دمای محیط به کمتر از دمای نرمال برای حیات گوساله ها برسد. کمتری دمای محیطی لازم برای زندگی گوساله دمایی در حدود ۱۵٫۵ درجه سانتی […]

دلایل غذا نخوردن دامها

دلایل کم شدن میل دام به غذا درصد ماده خشک جیره غذایی کمتر از حد استاندارد (کمتر از ۵۰ درصد) است. در واقع هم خشک بودن بیش از حد جیره غذایی و هم وجود آب بیش از حد در جیره غذایی، میل دامها به خوردن غذا را کم میکند. خوراک دامها باید به صورت یکنواخت در آخور […]

مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز

  در حال حاضر در بیشـتر نقاط کشـور، سـن از شـیرگیری، سـه ماه به بالا اسـت. در حالیکه ایـن سـن می توانـد دو مـاه کاهـش یابـد. مزایای زود از شیرگیری گوسفند و بز آماده شـدن سـریعتر میـش و ماده بز برای آبسـتنی بعدی و درنتیجـه کاهش فاصله دو زایـش و امـکان اجرای برنامه های تولیدمثل […]

عوامل و درمان اسهال گوساله ها

اسهال در گوساله ها می تواند به طور جدی مخاطره آمیز بوده و به دلیل تلفات، هزینه های درمان و کاهش رشد از نظر اقتصادی با خسارت های جبران ناپذیر همراه باشد.اسهال گوساله یک بیماری محسوب نمی شود بلکه یک نشانه بالینی از بیماری است که می تواند علل مختلفی داشته باشد. اسهال در حقیقت به دلیل عدم […]